Τεχνολογία AIRSYSTEM της ARNEG

Επιστροφή

Τεχνολογία AIRSYSTEM της ARNEG

Η Τεχνολογία AIR SYSTEM της Arneg, αποτελείται από μια ειδική κυκλοφορία αέρα μέσα στο ψυγείο, η οποία, χρησιμοποιώντας δυναμικά πτερύγια αέρα, είναι σε θέση να βελτιστοποιήσει την ενεργειακή απόδοση.

Αυτή η επαναστατική τεχνολογία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα:

♦ Η συνολική κατανάλωση ενέργειας της TEC, σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρότυπο, μειώνεται έως και κατά 37%.
♦ Η ενεργειακή απόδοση (TEC / TDA) αυξάνεται κατά 37% σε σύγκριση με την τυπική έκδοση.
♦ Η ελάχιστη θερμοκρασία εξάτμισης (τάξη M0) είναι 0 ° C. Τα ντουλάπια λειτουργούν πάντοτε με τους αποψυγμένους εξατμιστές.
♦ Τα προϊόντα δεν υποβάλλονται σε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, καθώς δεν απαιτείται απόψυξη.
♦ Όλα τα προϊόντα αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν ποτέ τους 2° C για οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας (M0, M1, M2).

Το Air System της Arneg μπορεί να εφαρμοστεί σε κλειστά όρθια ψυγεία με ενσωματωμένο ή εξωτερικό μηχάνημα ψύξης.

Κοινοποίηση

Επιστροφή