Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στο Περιβάλλον:

Η Frost-It με την περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθεί, έχει δεσμευθεί να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και να εργάζεται για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από την λειτουργία τους στο περιβάλλον.

Διαθέτοντας στους πελάτες μας προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης με πολύ χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες και υπηρεσίες για την μείωση και την διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας. Ταυτόχρονα συμμετέχουμε και προωθούμε κινήσεις για την ανακύκλωση υλικών.

Στην Κοινωνία:

Από την ίδρυση μας, το 1969, η εταιρία Frost-It έχει ενσωματώσει στοιχεία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Τα τελευταία χρόνια μέσα από οργανωμένες δομές Κοινωνικής προσφοράς, δείχνουμε έμπρακτα την υποστήριξή μας και ενισχύουμε τις πρωτοβουλίες σημαντικών οργανώσεων και Οργανισμών σε όλη την Ελλάδα.


Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην πράξη

2018

  • Δωρεά εξοπλισμού γραφείου στο Κολλέγιο Ανατόλια
  • Δωρεά κλιματιστικού μηχανήματος και ηλεκτρονικού υπολογιστή στο Τ.Α. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης
  • Δωρεά εξοπλισμού γραφείου στο Τ.Α. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης
  • Δωρεά ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολυμηχανήματος στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Χίου

2017

  • Δωρεά λευκών και ηλεκτρικών συσκευών στο “ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”