Αντικείμενο Εργασιών

Το αντικείμενο και οι δραστηριότητες της Frost-It A.E. είναι Πώληση – Εγκατάσταση & Συντήρηση:

 • Επαγγελματικών Ψυγείων
 • Ψυκτικών Θαλάμων
 • Ψυκτικών Μηχανημάτων
 • Κεντρικών Μονάδων Ψύξης

  Η Frost-It A.E. απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αναζητούν τον κατάλληλο στρατηγικό συνεργάτη σε θέματα ψύξης. Στον κύκλο εργασιών μας συμπεριλαμβάνονται :

 • HYPER MARKETS
 • SUPER MARKETS
 • MINI MARKETS
 • DISCOUNT MARKETS
 • ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ
 • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
 • ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΧΩΡΟΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ